W murach galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach -Dziedzicach przedstawione zostały  prace artystyczne wykonane przez nauczycieli POPP „ART.”. Odmienne spojrzenia na sztukę, gradacja kształtu, koloru, różnorodność form i technik spotkały się tworząc „Wspólną przestrzeń” twórczą.

Wystawa, której inauguracja miała miejsce 09 lutego 2023 roku jest pokłosiem tradycyjnie już odbywających się w okresie zimowym warsztatów plastycznych i nie tylko, organizowanych przez nauczycieli – dla nauczycieli Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach.

Ta współpraca służy przede wszystkim osobistemu rozwojowi, bo aby dawać trzeba napełniać siebie. Przytaczając myśl Malcolma S. Forbes’a:

Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest i oglądając prace ceramiczne, graficzne czy malarskie, a także koronkarskie przedstawione na tej wystawie pamiętajmy, że niejeden z twórców (a byli nimi nie tylko plastycy, ale i muzycy i sportowcy) przekraczali granice, które wydawały się dla nich niemożliwe do przekroczenia.

Autorzy prezentowanych na wystawie prac:

Anna Kocur                                   

Aneta Chrobak

Adrianna Wawszkowicz                  

Dominika Paszek

Izabela Kowal

Marta Janik Kufel

Marta Rawicka

Małgorzata Borth-Mirocha            

Małgorzata Zygmunt

Renata Stawowczyk                         

Sławomir Błachut

Teresa Nycz

Urszula Szkucik-Jagiełka                

Wanda Gryboś-Sznel                        

Zofia Gawełek

Na ręce autorów złożyła gratulacje goszcząca na wernisażu pani Dorota Nikiel – członek zarządu powiatu bielskiego. Doceniła inicjatywę wspólnej wystawy, prezentowane prace, a także pasję, którą autorzy dzielą się ze swoimi wychowankami. Nie można zapomnieć, że wystawa nie doszłaby do skutku, gdyby nie przychylność obecnej na otwarciu gospodyni obiektu pani Ewy KmiecikWronowicz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wernisaż uświetniły prezentacje wokalne wychowanek instruktora zajęć muzycznych POPP „ART.” – Sławomira Błachuta. Utwory Zbigniewa Wodeckiego wykonane przez dziewczynki spotkały się z aplauzem zgromadzonych gości – wychowanków i rodziców oraz przyjaciół, sympatyków i bliskich autorów prac.

Wszystkim przybyłym, a także tym, którzy wspierali i służyli nieocenioną pomocą w przygotowaniu wystawy, składamy serdeczne podziękowania

DYREKCJA ORAZ NAUCZYCIELE POPP „ART.”

Wystawę pt. „Wspólne przestrzenie” można zwiedzać do końca lutego w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego 3.