Prace ceramiczne na czarnych postumentach przed nimi stół z kolorowych ażurem drewnianym – paw, gabloty z ceramiką