Loading...

Standardy WCAG 2.1 uwzględnione na witrynie popp-art.eu

Zasada  Wytyczne  Kryterium sukcesu  Poziom   Opis implementacji
1.Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w postaci  tekstu 1.1.1 – Treść nietekstowa A Na stronie zaimplementowany jest syntezator mowy, który umożliwia czytanie wyświetlonego tekstu.
1.2 – Dostępność mediów  zmiennych w czasie 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A Wybrane działy posiadają możliwość odczytania tekstu.
Witryna nie zawiera materiałów wideo.
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających napisów.
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla  mediów (nagranie) A Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających audiodeskrypcji.
1.2.4 –  Napisy rozszerzone (na żywo) AA Witryna nie posiada materiałów wymagających napisów rozszerzonych.
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających audiodeskrypcji.
1.2.6 – Język migowy (nagranie) AAA Witryna nie posiada materiałów wymagających tłumaczenia migowego.
1.2.7 – Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie) AAA Witryna nie posiada materiałów wideo wymagających audiodeskrypcji.
1.2.8 – Alternatywa dla mediów (nagranie) AAA Witryne nie posiada materiałów wideo.
1.2.9 -Tylko audio (na żywo) AAA Witryna nie posada materiałów audio.
1.3 – Możliwość adaptacji –  Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości 1.3.1 – Informacje i relacje A Witryna wykonana jest zgodnie z obecnymi standardami oparta jest o system podstron i wpisów o charakterze powtarzalnym podzielonej na:
-aktualności,
-projekty,
-programy.
1.3.2 – Zrozumiała kolejność A Kolejność występowania działów wynika z powszechnej przyjętej praktyki tworzenia witryn internetowych, podział jest spójny i logiczny.
1.3.3 – Właściwości zmysłowe A Brak mechanizmów uzależniających nawigację po stronie od właściwości zmysłowych.
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści  w układzie poziomym, jak i pionowym AA Witryna działa w sposób responsywny i umożliwia czytanie treści w układzie pionowym jak i poziomym.
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA Na stronie nie występują żadne formularze pobierające dane od użytkownika.
1.3.6 – AAA Witryna umożliwia punkty orientacyjne ARIA do określenia istotnych obszarów strony.
Określenie przeznaczenia
1.4 – Możliwość rozróżnienia –  Ułatwienie percepcji treści 1.4.1 – Użycie koloru A Witryna nie posiada mechanizmów lub materiałów wykorzystujących kolor jako jedynego sposobu przekazywania informacji.
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku A Witryna posiada mechanizm czytania tekstu, uruchomienie i zatrzymanie jest możliwe przez użytkownika.
1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA Zamieszczone materiały spełniają kryteria kontrastu w stosunku 4,5:1 a dodatkowo. Witryna posiada możliwość dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu AA Witryna posiada możliwość dostosowania rozmiaru tekstu do indywidualnych wymogów.
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA Witryna posiada tekst w postaci grafiki. Pliki z grafiką posiadają opis kontekstowy oraz tekst alternatywny. Zastosowane grafiki nie wpływają na odbiór i zrozumienie treści witryny.
1.4.6 – Wzmocniony kontrast AAA Witryna zachowuje kontrast przynajmniej 7:1 w zamieszczonych materiałach. a dodatkowo. Witryna posiada możliwość dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
1.4.7 – Niska głośność lub brak tła dźwiękowego AAA Witryna nie posiada tła dźwiękowego.
1.4.8 – Prezentacja wizualna AAA  Wymóg spełniony.
1.4.10 – Zawijanie tekstu AA Witryna nie posiada przewijania dwuwymiarowego. Jedyne przewijanie odbywa względem osi Y.
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA Witryna zachowuje kontrast przynajmniej 3:1 w zamieszczonych materiałach niebędących tekstem. a dodatkowo. Witryna posiada możliwość dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
1.4.12 – Odstępy w tekście AA Walidacja odstępów w tekście pozytywna.
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa AA Wszelkie elementy uzależnione od interakcji kursora lub fokusa posiadają uboższą wizualnie wersje spełniającą wymogi.
2.Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z klawiatury 2.1.1 – Klawiatura A Witryną można nawigować z poziomu klawiatury.
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A Witryna nie posiada „pułapki na klawiaturę”, poruszanie się między elementami serwisu możliwe jest bez wykonywania akcji myszą.
2.1.3 – Klawiatura bez wyjątków AAA Witryna nie posiada mechanizmów wymagających określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających użycia skrótów klawiszowych łączących dwa klawisze.
2.2 – Wystarczająca ilość czasu 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu A Witryna nie posiada mechanizmów z użyciem limitu czasowego.
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających wstrzymywania lub zatrzymywania.
2.2.3 – Brak ograniczeń czasowych AAA Witryna nie posiada mechanizmów posiadających ograniczenia czasowe.
2.2.4 –  Zakłócenie pracy użytkownika AAA Witryna nie posiada mechanizmów zakłócających pracę użytkownika.
2.2.5 –  Ponowne potwierdzenie autentyczności AAA Witryna nie posiada mechanizmów wymagających ponownego potwierdzenia autentyczności.
2.2.6 –  Ostrzeżenie o limicie czasu AAA Witryna nie posiada mechanizmów limitujących czas pracy.
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A Witryna nie zawiera elementów zawierających błyski.
2.3.2 – Trzy błyski AAA Witryna nie zawiera elementów zawierających błyski.
2.3.3 – Animacja po interakcji AAA Witryna nie zawiera elementów animacji ruchowej wyzwolonej przez interakcje.
2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A Witryna zawiera element umożliwiający pominięcia konkretnych bloków, w górnej części występują bezpośrednie odnośniki.
2.4.2 – Tytuły stron A Każda podstrona posiada tytuł.
2.4.3 – Kolejność fokusu A Kolejność nawigacji nie wpływa na zrozumienie, każda podstrona może być stanowić odrębny do zrozumienia materiał. Nie wymaga sekwencyjności w przeglądaniu. Struktura podstron wynika z konieczności estetyki.
2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A Linki zamieszczone w witrynie są zrozumiałe i ich cel wynika z samej nazwy linka.
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie  strony AA Witryna zapewnia linki nawigacyjna oraz mapę witryny.
2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA Wszystkie nagłówki i etykiety opisują cel podstrony.
2.4.7 – Widoczny fokus AA Aktywne elementy mają widoczny fokus różny przy najechaniu myszką i nawigacji za pomocą klawiatury
2.4.8 – Lokalizacja AAA Użytkownik dokładnie może śledzić miejsce w których znajduje.
2.4.9 – Cel linku (z samego linku) AAA Każdy zamieszczony link w witrynie sam w sobie zawiera informacje o celu przeznaczenia jak i możliwości pobrania.
2.4.10 – Nagłówki sekcji AAA Nagłówki sekcji, porządkują treść.
2.5 – Sposoby wprowadzania  danych 2.5.1 – Gesty punktowe A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających wielopunktowej nawigacji.
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A Witryna nie intepretuje działań dotykowych.
2.5.3 – Etykieta w nazwie A Wszystkie obrazy i grafiki posiadają etykietę w nazwie.
2.5.4 – Aktywowanie ruchem A Witryna nie posiada mechanizmów wymagających aktywowania ruchem.
2.5.5 -Rozmiar wskazanego celu AAA Wszelkie cele punktowe (linki lub grafiki) są większe niż 44×44 piksele
2.5.6 –  Równoległe mechanizmy wprowadzania danych AAA Witryna nie posiada elementów wymagających wprowadzania danych.
3.Zrozumiałość 3.1 – Możliwość odczytania 3.1.1 – Język strony A Wymóg spełniony
3.1.2 – Język części AA Wymóg spełniony
3.1.3 – Nietypowe słowa AAA Wymógł spełniony na stronie jest stworzony specjalny dział wyjaśniający znaczenie słów i zwrotów.
3.1.4 – Skróty AAA Wszelkie skróty zamieszczone w witrynie są wyjaśnione w nagłówku działu.
3.1.5 –  Poziom umiejętności czytania Treści zamieszczone na stronie są stworzone w formie zwięzłej i same sobie są już streszczeniem.
3.1.6 –  Wymowa AAA Witryna posiada mechanizm umożliwiający odczytanie słów.
3.2 – Przewidywalność 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A Oznaczenie fokusem nie wpływa na kontekst.
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A Witryna nie przewiduje mechanizmu wprowadzania danych.
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku, chyba, że użytkownik sam wprowadzi zmiany.
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja AA Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, są w taki sam sposób zidentyfikowane.
3.2.5 – Zmiana na żądanie AAA Witryna prezentuje dane w sposób statyczny brak możliwości zmiany ich kontekstu.
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu  informacji 3.3.1 – Identyfikacja błędu A Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA Witryna nie posiada mechanizmu pozwalającego użytkownikowi na lub usuwanie danych wpływających na kontekst.
3.3.5 – Pomoc AAA Witryna nie posiada mechanizmów  wymagających interakcji ze strony użytkownika tym samym wymagających ewentualnej pomocy.
3.3.6  – Zapobieganie błędom (wszystkim) AAA Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
4.Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 – Parsowanie A Wszelkie znaczniki posiadają atrybuty początkowe i końcowe.
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A Wszelkie nazwy oraz role mogą być odczytane przez program komputerowy.
4.1.3 – Komunikaty o stanie AA Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego  wprowadzania  danych.
Skip to content