W grudniu 2020r. odbyło się rozstrzygnięcie II edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Magia Beskidów” pod Patronatem Starosty Bielskiego, zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Komisja Konkursowa w składzie: p. Marta Janik- Kufel– plastyk, p. Dominika Paszek – plastyk,
p. Alina Macher – Biuro Promocji Powiatu Bielskiego, p. Izabela Kowal – protokolant – POPP „ART.”
powołana przez organizatorów konkursu plastycznego „Magia Beskidów” dokonała przeglądu i oceny 186 prac z 28 szkół i placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu bielskiego: z Czechowic – Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Kobiernic, Czańca, Bujakowa, Szczyrku, Bystrej, Iłownicy, Bestwinki, Świętoszówki, Wilkowic, Bestwiny, Janowic, Jasienicy, Kalnej. Jury zadecydowało o przyznaniu 26 nagród i 25 wyróżnień w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola i „zerówki”, szkoły podstawowe – klasy I-III, szkoły podstawowe – klasy IV –VI, szkoły podstawowe – klasy VII – VIII, uczniowie szkół średnich. Pokłosiem konkursu były kalendarze z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami, które, jak co roku, zostały przekazane laureatom wraz z nagrodami i dyplomami. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!