Organizatorzy Powiatowego Konkursu Plastycznego „Magia Beskidów” informują, iż w drukowanej wersji kalendarza pod tym samym tytułem, prezentującym nagrodzone prace, wystąpił błąd.

Praca laureatki nagrody w kategorii wiekowej „klasy 7-8” Edyty Czernek została podpisana błędnym nazwiskiem.  Zostanie to  bezzwłocznie skorygowane.

Niniejszym Organizatorzy  bardzo przepraszają Laureatkę  za zaistniałą pomyłkę.

Poniżej przedstawiamy pracę autorki z poprawnym imieniem i nazwiskiem.

Dyrekcja Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.”