W dniu 15.04.2023r. w Domu Kultury w Kozach odbył się VII Wiosenny Przegląd Taneczny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.”

w Czechowicach-Dziedzicach

Wychowankowie kół tanecznych po raz kolejny mieli możliwość wspólnej prezentacji i integracji, dzielenia pasji i rozwijania wspólnych zainteresowań tanecznych.

Przegląd swą obecnością uświetniła pani Dorota Nikiel Członek Zarządu Powiatu Bielskiego oraz pani Magdalena Więzik Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.

Impreza mogła odbyć się dzięki bardzo dobrej współpracy POPP „ART.” z Domem Kultury w Kozach oraz ogromnej przychylności dyrektora pana Marka Małeckiego.

W imprezie wzięło udział 110 wychowanków. Zaprezentowały się zespoły:

z Kóz i Bujakowa (nauczyciel pani Małgorzata Borth-Mirocha), z Kobiernic (nauczyciel pani Izabela Kowal) oraz zespoły mażoretek Akademii Gracja ze Starej Wsi (nauczyciel pani Teresa Nycz).

Na scenie wystąpiło 19 zespołów w różnorodnych stylach tanecznych. Prezentacje oceniało jury, które brało pod uwagę oryginalną choreografię, ekspresję taneczną, harmonię, synchronizację ruchu, pracę z rekwizytem, wykorzystanie figur akrobatycznych, przekaz emocjonalny, oryginalną interpretację muzyki, dynamikę prezentacji, wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecznego otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale, oraz dyplomy dla poszczególnych zespołów we wspomnianych wyżej kategoriach.

Po raz kolejny pasja taneczna stała się przestrzenią scenicznej kreacji oraz eksplozji energii i radości jaką daje taniec.

Wszystkim wychowankom gratulujemy pięknych prezentacji i do zobaczenia w przyszłym roku.