Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca
nadzieją i obfitością łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego.


Z serdecznymi życzeniami:
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych pokoju, nadziei i miłości.
Ciepłych rodzinnych spotkań
oraz Radosnego Alleluja!

życzą
Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej “Art.”
w Czechowicach-Dziedzicach