Informacje o rozpoczynających się zajęciach plastycznych dedykowanych dzieciom i młodzieży