PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

w dn. 18.10.2022r. W POWIATOWYM OGNISKU PRACY

POZASZKOLNEJ „ART.” W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH –

rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

POCZTÓWKA Z WAKACJI”

organizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej ART.”

W dniu 18.10.2022r. w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej powołanej przez organizatorów konkursu plastycznego „Pocztówka z wakacji”.

Komisja w składzie:

p. Dominika Paszek – plastyk

p. Anna Kocur – plastyk, grafik komputerowy

p. Zofia Gawełek -plastyk

p. Izabela Kowal – dyrektor – POPP „ART.”

p. Teresa Nycz – w-ce dyrektor POPP „ART.”

p. Marta Janik-Kufel – protokolant

Komisja dokonała przeglądu i oceny 44 prac nadesłanych przez wychowanków. Jury zadecydowało o przyznaniu 9 nagród, 14 wyróżnień i 21 kwalifikacji do wystawy w następujących kategoriach wiekowych:

I. Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe – klasy I-III

Nagrody:

 1. Barzycki Antoni

POPP „ART.” – zajęcia ceramiczne w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Sobik Karol

POPP „ART.” – zajęcia ceramiczne w Czechowicach – Dziedzicach

Wyróżnienia:

 1. Bartoszek Zofia

POPP „ART.” – zajęcia ceramiczne w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Klekot Antonina

POPP „ART.” – zajęcia ceramiczne w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Walczyszyn Nadia

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

III. Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe – klasy IV –VI

Nagrody:

 1. Shabanov Artem

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Barzycki Jakub

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Rożeń Liliana

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Wójcik Julia

POPP „ART.” – zajęcia taneczne w Starej Wsi

 1. Zofia Zeman

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

Wyróżnienia:

 1. Bubnowska Oliwia

POPP „ART.” – zajęcia sportowe w Szczyrku

 1. Łukawska Emilia

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Kufel Karol

POPP „ART.” – zajęcia pływania w Czechowicach-Dziedzicach

 1. Krawczyk Olga

POPP „ART.” – zajęcia ceramiki w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Marek Maja

POPP „ART.” – zajęcia sportowe w Szczyrku

 1. Kopeć Karol

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne przy w Zabrzegu

IV. Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe – klasy VII – VIII

Nagrody:

 1. Ogiegło Natalia

POPP „ART .” – zajęcia grafiki komputerowej w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Moglia Weronika

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej w Czechowicach – Dziedzicach

Wyróżnienia:

 1. Białek Maja

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

 1. Wierzbińska Patrycja

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej w Czechowicach – Dziedzicach

 1. Przybyła Agata

POPP „ART.” – zajęcia sportowe w Szczyrku

 1. Surwiłło Paulina

POPP „ART.” – zajęcia taneczne w Kozach

V. Kategoria wiekowa: szkoły średnie

Wyróżnienia:

 1. Tittor Małgorzata

POPP „ART.” – zajęcia plastyki w Ligocie- Miliardowicach

 

Komisja Konkursowa zadecydowała również o zakwalifikowaniu do wystawy

21 prac fotograficznych.

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY

 1. Antonik Natalia

 2. Bodzek Zofia

 3. Caputa Kacper

 4. Gluza Miłosz

 5. Jachnik Mikołaj

 6. Jarzabek Aleksandra

 7. Kliś Hanna

 8. Krawczyk Filip

 9. Malik Milena

 10. Miodoński Władysław

 11. Schmeiduch Borys

 12. Schmeiduch Damian\

 13. Sobik Wiktor

 14. Soszka Lena

 15. Szatanik Marcin

 16. Szczyrek Wiktor

 17. Śleziona Katarzyna

 18. Tittor Elżbieta

 19. Tittor Józef

 20. Wiktorowski Maciej

 21. Żydek Julian