Dyrekcja Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej “ART.” oraz całe Grono Pedagogiczne, pragnie w sposób szczególny podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy w tym roku podczas wystawy prac nauczycieli POPP „ART.” pt. „Wspólne Przestrzenie”, włączyli się do naszej akcji charytatywnej na rzecz uchodźców z Ukrainy i nabyli wystawiane przez nas prace.

Za wszystkie zebrane środki pieniężne, wpłacone przez Darczyńców na konto Rady Rodziców POPP „ART.” zostały zakupione materiały higieniczne na potrzeby DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z UKRAINY, które od czasu ucieczki z terenów objętych wojną przebywają na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Laliki”.

Dyrektor POPP „ART.” Wanda Gryboś-Sznel przekazała ten dar na ręce Pani Beaty Adamczyk, dyrektora Ośrodka w Lalikach, która objęła te dzieci opieką.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie jest to kropla w morzu potrzeb, dlatego zachęcamy do wspierania tego ośrodka i dzieła, które wykonują!

Zainteresowanych działalnością Ośrodka w Lalikach odsyłamy do strony

www.laliki.com.pl