W dniu 28.05.2022 na terenach rekreacyjnych w Kaniowie odbył się IV ART-PIKNIK organizowany przez Powiatowe Ognisko

Pracy Pozaszkolnej„ART.” i Gminę Bestwina. Dyrektor POPP „ART.” pani Wanda Gryboś-Sznel przywitała wszystkich przybyłych na piknik oraz zaproszonych gości: panią Pełnomocnik Zarządu ds. Oświaty Ksenię Berkę i dyrektorów szkół współpracujących z ogniskiem.

W trakcie pikniku zorganizowano warsztaty plastyczne (malowanie na drewnie i ceramice), warsztaty rękodzieła (decupage i papieroplastyka) oraz malowanie twarzy. Można było się także wykazać zręcznością i sprawnością fizyczną podczas konkurencji i zabaw sportowych.

W trakcie imprezy zaprezentowały się zespoły muzyczne i taneczne działające w ramach zajęć POPP „ART.”: orkiestra Con Fuoco Band pod batutą Pani Urszuli Szkucik-Jagiełka z Kaniowa, zespół mażoretek „Gracja” ze Starej Wsi prowadzony przez Panią Teresę Nycz, zespół wokalny z Czechowic –Dziedzic prowadzony przez pana Sławomira Błachuta oraz zespoły taneczne Pani Małgorzaty Borth-Mirochy: „Piorun” i „Błyskawica” z Bujakowa. Prezentacje artystyczne uatrakcyjnił również pokaz flamenco w wykonaniu Pani Małgorzaty Borth-Mirochy.

Imprezę wspaniale poprowadził Pan Sławomir Błachut nauczyciel zajęć muzycznych w POPP „ART.”

Na zakończenie zorganizowane zostały warsztaty taneczne dla dzieci podczas których można było wspólnie pobawić się i poruszać.

Piknik zorganizowany był w ramach całorocznego programu edukacyjnego realizowanego w POPP „ART.”„Realizujemy swoje pasje i uczymy się kreatywności”. W tym roku motywem przewodnim programu było hasło ; „TERAZ EKO-MY”. W trakcie imprezy dzieci mogły zbierać punkty za aktywność w proponowanych warsztatach i konkurencjach zręcznościowych, najbardziej aktywni otrzymali Certyfikaty Ekologa i tytuł „Przyjaciela Ziemi” oraz Eko-folderki promujące zachowania proekologiczne.

Celem Pikniku jest integracja środowiska placówki i środowiska lokalnego Kaniowa, a także promocja zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez POPP „ART.”

Nawet deszcz nie był w stanie popsuć doskonałych humorów i wspaniałej twórczej atmosfery.

Dyrekcja i nauczyciele Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” serdecznie dziękują Wójtowi Gminy Bestwina panu Arturowi Beniowskiemu, kierownictwu i pracownikom Referatu Sportu i Promocji oraz Dyrektorowi GOK panu Grzegorzowi Boboniowi za przychylność i pomoc w organizacji imprezy.