W dniu 07.05.2022r. w Domu Kultury w Kozach odbył się VI Wiosenny Przegląd Taneczny Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

„ART.” w Czechowicach-Dziedzicach. Po dwuletniej przerwie związanej z pandemią wychowankowie kół tanecznych ponownie mieli możliwość wspólnej prezentacji i integracji, dzielenia pasji i rozwijania wspólnych zainteresowań tanecznych. Przegląd swą obecnością uświetnił pan Andrzej Płonka – Starosta Bielski.

Impreza mogła odbyć się dzięki bardzo dobrej współpracy POPP „ART.” z Domem Kultury w Kozach oraz ogromnej przychylności dyrektora pana Marka Małeckiego.

W imprezie wzięło udział 110 wychowanków. Zaprezentowały się zespoły: z Kóz i Bujakowa (nauczyciel pani Małgorzata Borth-Mirocha), z Porąbki i Kobiernic (nauczyciel pani Izabela Kowal) oraz zespół mażoretek „Gracja” ze Starej Wsi (nauczyciel pani Teresa Nycz). Na scenie wystąpiło 19 zespołów w różnorodnych stylach tanecznych. Prezentacje oceniało jury, które brało pod uwagę oryginalną choreografię, ekspresję taneczną, harmonię, synchronizację ruchu, pracę z rekwizytem, wykorzystanie figur akrobatycznych, przekaz emocjonalny, oryginalną interpretację muzyki, dynamikę prezentacji, wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecznego otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale, oraz dyplomy dla poszczególnych zespołów we wspomnianych wyżej kategoriach.

Po raz kolejny pasja taneczna stała się przestrzenią scenicznej kreacji oraz eksplozji energii i radości jaką daje taniec. Wszystkim wychowankom gratulujemy pięknych prezentacji i do zobaczenia w przyszłym roku.