W dniu 2.11.2021r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste podsumowanie

Powiatowego Konkursu Plastycznego pod Patronatem Starosty Bielskiego „Magia Beskidów” zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” i Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Dokonano przeglądu 384 prac z 40 szkół i placówek z terenu powiatu bielskiego. Przyznano 24 nagrody i 27 wyróżnień i zakwalifikowano 90 prac na wystawę. Nagrody i dyplomy wręczali: pani Alina Macher z Biura Promocji Powiatu Bielskiego, pani Ewa Kmiecik-Wronowicz – Dyrektor MBP w Czechowicach-Dziedzicach oraz pani Wanda Gryboś-Sznel – Dyrektor POPP „ART.”. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali również pamiątkowe kalendarze z nagrodzonymi pracami. Podsumowaniu towarzyszyła piękna wystawa prac konkursowych, którą mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy tej uroczystości. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w konkursie .