PROTOKÓŁ ZEBRANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

w dn. 02.11.2021r. W POWIATOWYM OGNISKU PRACY

POZASZKOLNEJ „ART.”

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH –

rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego

Magia Beskidów” pod Patronatem Starosty Bielskiego.

W dniu 02.11.2021r. w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej powołanej przez organizatorów konkursu plastycznego „Magia Beskidów”. Komisja w składzie:

p. Dominika Paszek – plastyk

p. Alina Macher – Biuro Promocji Powiatu Bielskiego

p. Ewa Kmiecik -Wronowicz -Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dz.

p. Izabela Kowal – protokolant – POPP „ART.”

dokonała przeglądu i oceny 384 prac z 40 szkół i placówek oświatowych
i wychowawczych z terenu powiatu bielskiego: z Czechowic – Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Kaniowa, Bronowa, Czańca, Porąbki, Szczyrku, Bystrej, Mesznej, Buczkowic, Wilkowic, Bestwiny, Janowic, Hecznarowic, Starej Wsi, Wilamowic, Pisarzowic, Jasienicy. Jury zadecydowało o
przyznaniu 24 nagród i 27 wyróżnień w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Kategoria wiekowa: przedszkola i „zerówki”

Nagrody:

1. Klaudia Szczyrek

Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Opiekun: Barbara Cielecka

2. Małgorzata Góra

Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach –Dz.

Opiekun: Agata Czuk

3. Jakub Dziadek

Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach

Opiekun: Agnieszka Jędrzejko- Szymala

4. Filip Rosłaniec

Publiczne Przedszkole nr 5 w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Lidia Klimaniec

5. Hanna Prochowska

Publiczne Przedszkole w Bystrej

Opiekun: Agnieszka Ziemiańska

6. Karolina Marciniak

Publiczne Przedszkole nr 3 w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Anna Szczyrek

Wyróżnienia:

 1. Lena Ziemiańska

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej

2. Maja Wojewodzic

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu

Opiekun: Łucja Piecha, Anna Witkowska

 1. Lena Smalcerz

POPP „ART.” – pracownia ceramiki przy LO w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Marta Janik-Kufel

4. Inga Drewniany

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu

Opiekun: Łucja Piecha, Anna Witkowska

5. Michał Kierpiec

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu

Opiekun: Łucja Piecha, Anna Witkowska

II. Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe – klasy I-III

Nagrody:

1. Lena Buchacz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie

2. Paulina Waliczek

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dz.

3. Natalia Trybała

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach- Dz.

4. Liliana Jarzyna

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

Opiekun: Zofia Gawełek

Wyróżnienia:

1. Agata Tarasiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie

Opiekun: Anna Krywult -Dyrek

 1. Emilia Gumińska

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Hecznarowicach

Opiekun: Renata Stawowczyk

3. Lena Wojtyła

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bestwinie

Opiekun: Katarzyna Przewoźnik

III. Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe – klasy IV –VI

Nagrody:

1. Julia Sokołowska

POPP„ART.”-zajęcia plastyczne w Zabrzegu

Opiekun: Zofia Gawełek

2. Laura Nawrocka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie

Opiekun: Magdalena Sierant

3. Angelina Segut

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach

Opiekun: Monika Bogumił- Laszczak

4. Jan Starzyk

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

Opiekun: Zofia Gawełek

5.Dorota Nowak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

Opiekun: Małgorzata Mynarska

6. Miłosz Zontek

Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce

Opiekun: Aldona Gabryś

Wyróżnienia:

1. Dominika Wala

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku

Opiekun: Krystyna Makuch

2. Kaja Rudnik

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

Opiekun: Zofia Gawełek

3. Karol Bobiec

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Bronowie

Opiekun: Agata Jasik

4. Krystyna Budzińska

Zespół Szkół w Wilamowicach

Opiekun: Alina Kajta- Bożek

5. Milena Jałowiczor

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

Opiekun: Zofia Gawełek

6. Agata Gajda

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku

Opiekun: Maria Kamińska

7. Alina Wołkowa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach

Opiekun: Monika Bogumił- Laszczak

8. Julia Holisz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie

Opiekun: Agata Jasik

9. Ignacy Filapek

Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce

Opiekun: Aldona Gabryś

 1. Jakub Barzycki

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej przy LO w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Anna Kocur

IV. Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe – klasy VII – VIII

Nagrody:

1. Amelia Maruszczak

Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dz.

2. Szymon Wróblewski

Szkoła Podstawowa w Zabrzegu

Opiekun: Zofia Gawełek

3.Maria Łacny

Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Aleksandra Hoczek

4. Wiktoria Czyrpak

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bestwinie

Opiekun: Magdalena Sierant

5. Emilia Kwaśniewska

POPP „ART.” – zajęcia plastyczne w Zabrzegu

Opiekun: Zofia Gawełek

6. Patrycja Wierzbińska

POPP „ART.” – zajęcia grafiki komputerowej przy LO w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Anna Kocur

Wyróżnienia:

1. Judyta Chmiel

Zespół Szkól w Wilamowicach

Opiekun: Alina Kajta –Bożek

2. Anna Czub

POPP „ART.” – pracownia ceramiki przy LO w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Marta Janik-Kufel

 1. Nelly Janicka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku

Opiekun: Maria Kamińska

 1. Dominika Świerzawska

Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Aleksandra Hoczek

 1. Julia Pietruszka

Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Aleksandra Hoczek

 1. Natalia Urbaś

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasienicy

Opiekun: Stanisław Urban

V. Kategoria wiekowa: szkoły średnie

Nagrody:

1. Martyna Mieszczak

POPP „ART.” -zajęcia grafiki komputerowej przy LO w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Anna Kocur

Wyróżnienia:

 1. Julia Foltak

POPP „ART.” –zajęcia grafiki komputerowej przy LO w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Anna Kocur

 1. Natalia Pyzdek

POPP „ART.” –zajęcia grafiki komputerowej przy ZSTiL w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Anna Kocur

3. Aaron Małysz

POPP „ART.” –zajęcia grafiki komputerowej przy ZSTiL w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Anna Kocur

Nagroda specjalna Miesięcznika „Mój Powiat”

 1. Kajetan Szostak

POPP „ART.” – pracownia ceramiki przy LO w Czechowicach-Dz.

Opiekun: Marta Janik-Kufel

Komisja Konkursowa zadecydowała również o zakwalifikowaniu do wystawy 90 prac plastycznych.

 

Kwalifikacje do wystawy