Prace plastyczne – karnawałowe czapki wykonane przez dzieci