Jarmark zespół. Na pierwszym planie stoją występujące dzieci, zgromadzone w trzech rzędach.W tle scena, budynek i widzowie.