Serdecznie zapraszamy na wernisaż

prac wychowanków uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne

organizowane przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”

w Czechowicach-Dziedzicach

„Nasze Pasje”

w dniu 10.05.2024r.

o godzinie 17.00

W Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Czechowicach–Dziedzicach

ul. I.J. Paderewskiego 3

WYCHOWANKOWIE, NAUCZYCIELE, DYREKCJA