W dniu 20 stycznia 2023 r. odbyły się warsztaty plastyczne dla wychowanków Świetlicy „Zatoka”
w Czechowicach- Dziedzicach, prowadzone przez Annę Kocur

nauczyciela POPP „ART.” w ramach współpracy obu placówek. Wychowankowie stworzyli piękne kolorowe, karnawałowe czapki